Välkommen till vår Wiki om Taluppfattning i förskoleklass!!

Här kan vi alla hjälpas åt att skriva i dokumentet. Varje rubrik har just nu en egen sida. Det går också bra att lägga till sidor! Knappen för "Edit This Page", alltså för att få sidan skrivbar, har de gömt långt upp till vänster. Klicka på den, skriv och använd sen "save" för att spara. Ring mig gärna om du undrar något! (L8)


Rapporten ska sammanfatta och redovisa ert arbete om det matematik område som ni har behandlat. Huvudvikten ska ligga på Didaktisk tillämpning. Följande rubriker kan lämpligen finnas med: (Se länkarna till vänster, L8)